Про клуб

Громадська організація «Київський Центральний радіоклуб» є неприбутковим непідприємницьким товариством, створеним відповідно до Конституції України та Закону України «Про громадські об’єднання», яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети, передбаченої Статутом.
Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів перед законом, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності в роботі.

Мета

Основною метою Організації є задоволення радіоаматорської зацікавленості та сприяння у самореалізації та технічної обізнаності громадян з питань радіоаматорства та радіоспорту, а також надання правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, просвітньої, освітньої, дослідницької та наукової діяльності.

Напрямки діяльності

Для досягнення своєї мети Клуб здійснює діяльність в наступних напрямках:

  • поширення науково-технічних знань з радіоаматорства та радіоспорту;
  • розвиток аматорського радіозв’язку та радіоспорту;
  • підтримка членів Організації з будь-яких питань щодо здійснення радіоаматорської та радіоспортивної діяльності;
  • забезпечення членів Організації радіоаматорською інформацією у будь-якому вигляді;
  • вивчення, дослідження, розробка та використання нових технологій та видів радіозв’язку;
  • співпраця з державними органами з питань організації та розвитку радіозв’язку та радіоспорту;
  • розвиток технічної творчості дітей та юнацтва;
  • соціальна реабілітація громадян з обмеженими можливостями;
  • організація екологічних та оздоровчих заходів.

Перелік вказаних напрямків не є вичерпним. Організація здійснює діяльність відповідно до Конституції України, Закону України про Громадські об’єднання, діючого законодавства України та Статуту.